Slider

29 marca 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyło się spotkanie klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowejz inspektorami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w ramach realizacji programu edukacyjnego PIP „Kultura bezpieczeństwa”.

W pierwszej części zajęć omówione zostały wybrane zagadnienia prawa pracy. Następnieuczniowie obejrzeli prezentację na temat wypadków przy pracy z udziałem młodych pracowników omówioną przez inspektora pracy pod kątem zachowywania ostrożności oraz przepisów BHP. Na zakończenie inspektorzy przeprowadzili wśród uczniów quiz ze znajomości poruszanych zagadnień - przepisów prawa pracy.Uczestnicy odpowiadający najszybciej otrzymali nagrody– upominki w postaci gadżetów propagujących bezpieczeństwo pracy.

Celem spotkania było,oprócz przypomnienia niektórych aspektów prawa pracy, szczególnie podniesienie poziomu świadomości występowania zagrożeń w środowisku pracy i wiedzy na temat sposobów ochrony przed ich skutkami.Program PIP „Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest w naszej szkole corocznie. W ramach jego realizacji w niektórych klasach technikum i ZSZ w ciągu roku przeprowadzone zostały lekcje m. in. o tematyce prawa pracy i BHP, zorganizowany był także konkurs dla uczniów „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji ze spotkania.

Urszula Oleszkowicz