Zapraszamy wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik do udziału w konkursie „ERKO-KREO myśl technicznie” organizowanym przez firmę ERKO sp. z o.o. oddział w Czeluśnicy.

Celem konkursu jest:

> promowanie najlepszych uczniów w środowisku szkolnym i społeczeństwie,

> zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych,

> propagowanie wiedzy z zakresu mechaniki,

> kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy technicznej jako dziedziny niezbędnej w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa,

> rozwijanie zainteresowań uczniów.

Szczegóły w niniejszym regulaminie.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.

Z okazji „Dnia liczby Pi”, czyli 14 marca, który w tym roku obchodzony jest podczas „matematycznego weekendu”, zapraszamy do wysłuchania krótkiej audycji.

Materiał zawiera zarówno fakty jak i mity dotyczące słynnej ludolfiny, oraz ciekawostki z bogatej historii tajemniczej liczby „pi”.

Z okazji Światowego Dnia Matematyki, który w roku 2021 przypada 12 marca, uczniowie ZST przygotowali multimedialne prezentacje zawierające wg nich opis najważniejszych wydarzeń czy postaci z bogatego świata królowej nauk.

ZARZĄDZENIE nr 46/19/20

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Bohaterów Września w Jaśle
z dnia 11. 03. 2020 r.

w sprawie: zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

Działając na podstawie § 9, ust.2 pkt 1 Statutu Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.03.2020 r. zawieszam zajęcia dydaktyczno- wychowawcze szkoły od dnia 12.03.2020 do dnia 25.03.2020 r.

Ponadto informuję, że:
Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy i w miarę możliwości przygotowują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

W dniu 28 lutego 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie odbył się etap regionalny konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych- „Poznaj swoje prawa w pracy” zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

Minister Edukacji Narodowej przygotował wzorzec postępowania dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Drogi Rodzicu,

> porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

22 marca 2019 r. maturzyści z klas 4 Ta i 4 Tb wraz w opiekunami wzięli udział w VI Targach Pracy w kampusie techniczno – sportowym PWSZ w Krośnie.

Na Targach mieli możliwość odwiedzenia ponad czterdziestu stoisk wystawienniczych różnych firm i instytucji rynku pracy oraz zapoznania się z ofertami pracy, staży, procesami rekrutacji, ścieżkami dalszego kształcenia.

Interesujesz się pożarnictwem, działasz w OSP....... ten Turniej jest dla Ciebie.

Zapraszam do sali nr 15 wszystkich chętnych do udziału w Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Zapisy do 29.03.2018r.

Dnia 20 marca 2019 r. Katarzyna Ślusarczyk uczennica klasy 3 Tc reprezentowała naszą szkołę w XXXI finale Konkursu Piosenki Obcojęzycznej Love Me Tender w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch.

W finale konkursu zaprezentowało się 28 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz lubelskiego.

Dnia 9 kwietnia tj. wtorek o godz. 10.40 w świetlicy szkolnej odbędzie się Wielkanocny konkurs z języka niemieckiego dla uczniów ZST. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie swojego udziału w konkursie do pani Barbary Stasik i pani Iwony Wiśniewskiej do dnia 3 kwietnia 2019 r.

Nauczyciele języka niemieckiego