Każdego roku w listopadzie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia.

W ramach tegorocznych obchodów we wszystkich klasach pierwszych został przeprowadzony konkurs – test sprawdzający znajomość szkodliwości palenia tytoniu.

W teście wzięło udział 60 uczniów z klas technikum i branżowej szkoły I stopnia (po 5 chętnych uczniów z każdej klasy). Do II etapu zakwalifikowali się uczniowie z każdej klasy którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście.

W II etapie najlepszą znajomością szkodliwości palenia tytoniu wykazali się uczniowie:

I miejsce: Kacper Wojnarowicz (1 GTc)

II miejsce: Kacper Sypień (1 PTc)

III miejsce: Artur Koś (1 PEm)

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody w postaci drobnego sprzętu elektronicznego.

Gratulujemy!

Anna Kosińska-Babiarz