Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle odbędzie się w dniu 1 września 2021 r.

Uroczystość zostanie poprzedzona Mszą św. w Kościele O.O. Franciszkanów o godz. 8.00.

Organizacja uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego:

  • Uczniowie klas pierwszych - rozpoczęcie w sali gimnastycznej. Po uroczystości spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami wg harmonogramu.
  • Uczniowie klas 2-4 - spotkania z wychowawcami w wyznaczonych w harmonogramie salach dydaktycznych.


Podczas całego pobytu na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia masek zakrywających usta i nos przez wszystkich uczniów.

Harmonogram rozpoczęcia roku dla poszczególnych klas

Klasy pierwsze: godz. 10:00, sala gimnastyczna,
a następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej

Klasa - wychowawca

Sala

1Em – T. Merkwa

46

1Sa – M. Bezak

12

1Ta – I. Cetnarowicz-Rzońca

26

1Tb – A. Kosińska-Babiarz

37

1Tc – I. Zegarowska

24

1Td – A. Rzońca

10

1Te – I. Dybaś

18

Klasy drugie, godz. 9:00

Klasa

Sala

2Em

12

2Sa

24

2Ta

27

2Tb

26

2Tc

46

2Td

10

Klasy trzecie i czwarte: godz. 9:30

Klasa

Sala

3GEm

12

3GSa

48

3GTa

29

3GTb

36

3GTc

21

3GTd

38

3PEm

27

3PSa

24

3PTa

26

3PTb

18

3PTc

46

3PTd

40

4Ta

29

4Tb

37

4Tc

18

4Td

10


Obowiązek używania środków ochrony osobistej przez wszystkich uczniów.

W związku z rekomendacją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty informuję o konieczności posiadania i używania maseczki, przez wszystkich uczniów i pracowników, podczas pobytu na terenie szkoły. Proszę  o zaopatrzenie się w ten sprzęt ochrony indywidualnej i korzystanie w czasie całego pobytu na terenie szkoły.


Indywidualne ubezpieczenie uczniów

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 szkoła nie będzie pośredniczyć w organizowaniu ubezpieczenia grupowego uczniów ani rekomendować ubezpieczyciela. 

Przypominamy, że:

  • każdy rodzic/opiekun prawny może indywidualnie ubezpieczyć ucznia w wybranej firmie ubezpieczeniowej,
  • ubezpieczenie ucznia jest nieobowiązkowe,
  • szkoła nie jest zobowiązana do organizowania ubezpieczenia uczniów i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.