11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy 123. letnie dążenia kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek rozbiorów niepodległości. Od 1795 roku naszej Ojczyzny nie było na mapach Europy, jej ziemie zostały podzielone pomiędzy: Rosję, Austrię i Prusy.

Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości, wielokrotnie podejmowali wysiłki, by ją odzyskać. Ogromne nadzieje wiązali z osobą Napoleona, służąc mu w Legionach Polskich, na obcych ziemiach. To wówczas powstał nasz hymn narodowy - „Mazurek Dąbrowskiego”. Niestety ,te nadzieje nie spełniły się. W 1830 r. młodzi żołnierze ze Szkoły Podchorążych w Warszawie chwycili za broń i ruszyli przeciwko wojskom rosyjskim. Kolejnym wielkim zrywem niepodległościowym było powstanie styczniowe z 1863r. Mimo iż zakończyło się klęską , a na naszych rodaków spadła fala represji, to naród polski nie załamał się. Zaborcy daremnie próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ogromną rolę w podtrzymaniu tożsamości narodowej odegrała polska kultura, szczególnie literatura. Ostoją polskości i narodowych wartości były także polskie domy i Kościół katolicki.

Marzenia Polaków o wolnej Polsce zaczęły się spełniać w początkach XX wieku, kiedy w 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austro- Węgrami. W szeregach wrogich sobie armii niejednokrotnie naprzeciw siebie stanęli Polacy, wierzyli jednak, że walka ta przyniesie w końcu Ojczyźnie niepodległość. Na czele tworzonych polskich oddziałów wojskowych stanął Józef Piłsudski. W odezwie do żołnierzy mówił:

"Wybiła godzina rozstrzygająca. Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić swoim losie, sama chce budować swą przyszłość, rzucając na szalę wypadków własną siłę oręża."

Kiedy jesienią 1918 roku I wojna światowa dobiegła końca, Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad Wojskiem Polskim. Tym samym dzień 11 listopada stał się symbolem odzyskanej niepodległości.

Jadwiga Świątek, Monika Nowak