Shadow
Slider

Teatr (prawie) Szekspirowski zaprasza całą społeczność szkolną na spektakl pt. „Samotny, bo niekochany...” , który odbędzie się dnia 6 czerwca tj. czwartek o godz. 10:40, w świetlicy szkolnej, w ramach akcji charytatywnej Antoniański Dar Serca.

Od dnia 3 czerwca zbierane będą dobrowolne datki, które przeznaczone będą na zakup Ultrasonografu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Pieniądze można składać u Pani Iwony Wiśniewskiej do 7 czerwca 2019.

Za włączenie się do akcji można uzyskać dodatkowe punkty z zachowania. 1 zł= 10 pkt.